Ministarstvo Kulture službene stranice

Ova stranica omogućava predaju zahtjeva Ministarstvu kulture i medija za izdavanje ovlaštenja za zastupanje te dohvat odobrenog zahtjeva za ovlaštenjem.

eOvlaštenja se odobravaju unutar 24 sata od trenutka predaje zahtjeva za ovlaštenjem.

Stranici je moguće pristupiti nakon prijave pri čemu se koristi Nacionalni identifikacijski i autorizacijski sustav (NIAS).