Ministarstvo Kulture službene stranice

Na ovim stranicama omogućen je uvid u praćenje tijeka rješavanja predmeta koji su predani Ministarstvu kulture i medija putem e-Prijavnica nakon 4. rujna 2019.

Kako biste dobili uvid u status riješenosti predmeta upišite PIN i klasifikacijsku oznaku (KLASA) koju ste dobili na mail.

PIN:
KLASA:
- - / - /