Ministarstvo Kulture službene stranice

Ova stranica omogućava predaju e-prijava za programe javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske koje se podnose Ministarstvu kulture i medija, a financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Stranici je moguće pristupiti nakon prijave pri čemu se koristi Nacionalni identifikacijski i autorizacijski sustav (NIAS).


Napomena za predlagatelje koji prijavljuju programe u ime pravne osobe (npr. institucije, ustanove, udruge, trgovačkog društva i sl.)

Molimo odgovorne osobe za zastupanje da prvo u modulu e-Ovlaštenja Ministarstva kulture i medija podnesu zahtjev za izdavanjem e-Ovlaštenja Ministarstva kulture i medija. Nakon prihvaćanja podnesenog zahtjeva, Ministarstvo kulture i medija će im omogućiti da ispunjavaju i predaju e-Prijavnice te imaju uvid u iste. Ukoliko to žele, osobe ovlaštene za zastupanje kojima je izdano e-Ovlaštenje Ministarstva kulture i medija mogu samostalno putem istog modula ovlastiti druge osobe koje također mogu ispunjavati i predavati e-Prijavnice u ime pravne osobe.

eOvlaštenja se odobravaju unutar 24 sata od trenutka predaje zahtjeva za ovlaštenjem.